Keanggotaan

BILANGAN PASUKAN :    3 KUMPULAN

1.1  ALPHA           ( Semester 1)       

Kekuatan Anggota

  •  Lelaki  -  34 Orang
  •  Perempuan -  56 Orang

 1.2  BRAVO          ( Semester 3 )      

Kekuatan Anggota

  • Lelaki   -   20 Orang
  • Perempuan  -  54 Orang

1.3  CHARLIE         ( Semester 5 )

Kekuatan Anggota

  • Lelaki  - 18 Orang
  • Perempuan  -   50 Orang

SISPA USIM
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ,71800,Nilai , Negeri Sembilan, Malaysia

Tel :06-798 8716/ 8174/ 8693
Fax:06-798 8297

http://sispa.usim.edu.my