Fokus dan Nilai

Fokus Strategik

 1. Meningkat dan memperluas perkhidmatan kecemasan yang cekap, berkesan dan profesional.
 2. Meningkat dan memperluas kerjasama dengan Agensi-agensi Kerajaan, Swasta, NGO, Kepimpinan Peringkat Negeri, Daerah dan Institusi-institusi Latihan dalam program-program Pertahanan Awam.
 3. Mewujudkan program-program latihan yang seragam dan diiktiraf.
 4. Mengadakan program-program latihan Pertahanan Awam yang berterusan kepada Anggota Angkatan Pertahanan Awam.
 5. Mewujudkan sekumpulan jurulatih profesional yang mempunyai kemahiran-kemahiran khusus dalam pengurusan bencana (Menyelamat, Paramedik, Kebombaan dan Akuatik).
 6. Merancang dan membina pejabat-pejabat baru di tempat yang strategik supaya perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih berkesan.
 7. Meningkatkan penggunaan ICT dalam Pengurusan Angkatan dan Bencana.
 8. Mempromosikan Pertahanan Awam melalui media elektronik, media cetak dan aktiviti-aktiviti pertahanan awam bersama masyarakat.
 9. Memperluas Perkhidmatan Pertahanan Awam daripada semasa kepada sebelum dan selepas bencana.
 10. Melibatkan pegawai tetap dan anggota sukarela di dalam setiap aktiviti Pertahanan Awam.

Nilai & Teras

 1. Mengendalikan tugas dengan cekap dan tepat.
 2. Berdisiplin dan bertanggungjawab terhadap tugas yang di berikan.
 3. Mengamalkan konsep kerja berpasukan.
 4. Berkhidmat dengan Ikhlas.

SISPA USIM
Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah (PPKI)
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) ,71800,Nilai , Negeri Sembilan, Malaysia

Tel :06-798 8716/ 8174/ 8693
Fax:06-798 8297

http://sispa.usim.edu.my